Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Kunst- en Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Media & Communicatie. Het onderwijs is georganiseerd in de opleidingen. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

Kengetallen

Onderwijs

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Research Master opleidingen

Schakelprogramma’s voor elke master

Onderzoek

3 research centers:

Deelname aan onderzoekscholen

De faculteit participeert in 6 nationale onderzoekscholen:

Studenten (cijfers van 2012-2013)

Aantal Inschrijvingen:

1159 studenten (828 bachelor, 57 schakel en 274 master/research master)

Nationaliteit nieuwe instroom:

73% Nederlandse nationaliteit, 16% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 11% komt uit een niet EER land.

Internationale uitwisseling:

24 binnenkomende, 22 uitgaande

Aantal uitgereikte diploma’s:

380 in 2011-2012 (187 bachelor en 193 master/research master)

Medewerkers

174 medewerkers, van wie:

  • 19 hoogleraren, 10 gewoon en 9 bijzonder
  • 77 universitaire hoofddocenten en docenten
  • 30 promovendi
  • 48 Onderwijsondersteunende personeelsleden