Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Kunst- en Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Media & Communicatie.

Onderwijs

De faculteit biedt vijf bacheloropleidingen aan, waarvan drie internationale programma's:

Daarnaast zijn er vier masterprogramma's en een onderzoeksmaster:

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

De ESHCC kent 5 onderzoekscentra:

Ook nemen onze wetenschappers deel aan  6 nationale onderzoekscholen

Studenten (cijfers van 2014)

Aantal Inschrijvingen:

1254 studenten (827 bachelor, 53 schakel en 374 master/research master)

Nationaliteit nieuwe instroom:

77% Nederlandse nationaliteit, 14% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 9% komt uit een niet EER land.

Internationale uitwisseling:

111 binnenkomende, 75 uitgaande

Aantal uitgereikte diploma’s:

390 in 2013-2014 (198 bachelor en 192 master/research master)

Medewerkers

174 medewerkers, van wie:

  • 19 hoogleraren, 10 gewoon en 9 bijzonder
  • 77 universitaire hoofddocenten en docenten
  • 30 promovendi
  • 48 Onderwijsondersteunende personeelsleden

Decaan / Management Team (D/MT)