Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Kunst- en Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Media & Communicatie. Het onderwijs is georganiseerd in de opleidingen. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

Onderwijs

Bachelor

Master*

Research Master

 

 

 

 

 

 

 *Schakelprogramma’s voor elke master

Onderzoek

5 onderzoekscentra:

Deelname aan onderzoekscholen

De faculteit participeert in 6 nationale onderzoekscholen:

Studenten (cijfers van 2014)

Aantal Inschrijvingen:

1254 studenten (827 bachelor, 53 schakel en 374 master/research master)

Nationaliteit nieuwe instroom:

77% Nederlandse nationaliteit, 14% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 9% komt uit een niet EER land.

Internationale uitwisseling:

111 binnenkomende, 75 uitgaande

Aantal uitgereikte diploma’s:

390 in 2013-2014 (198 bachelor en 192 master/research master)

 

Medewerkers

174 medewerkers, van wie:

  • 19 hoogleraren, 10 gewoon en 9 bijzonder
  • 77 universitaire hoofddocenten en docenten
  • 30 promovendi
  • 48 Onderwijsondersteunende personeelsleden