Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Kunst- en Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Media & Communicatie.

Onderwijs

De faculteit biedt vijf bacheloropleidingen aan, waarvan drie internationale programma's:

Daarnaast zijn er vier masterprogramma's en een onderzoeksmaster:

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

De ESHCC kent 5 onderzoekscentra:

Ook nemen onze wetenschappers deel aan  6 nationale onderzoekscholen

Studenten (cijfers van 2015-2016)

Aantal Inschrijvingen:

1453 studenten (1007 bachelor, 79 schakel en 367 master/research master)

Nationaliteit nieuwe instroom:

69% Nederlandse nationaliteit, 21% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 10% komt uit een niet EER land.

Internationale uitwisseling:

134 binnenkomende, 103 uitgaande

Aantal uitgereikte diploma’s:

390 in 2014-2015 (213 bachelor en 224 master/research master)

Medewerkers

208 medewerkers, van wie:

  • 22 hoogleraren, 12 bijzonder, 10 gewoon 
  • 85 universitaire hoofddocenten en docenten
  • 45 promovendi
  • 31 Onderwijsondersteunende personeelsleden

Decaan / Management Team (D/MT)