Home   Over de faculteit   Medezeggenschap   Faculteitsraad

Faculteitsraad

De faculteitsraad vervult ten opzichte van de decaan de rol van medezeggenschapsorgaan. De leden van de raad worden uit de studenten en het personeel gekozen. De raad beschikt over het adviesrecht en mag over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De decaan moet op de voorstellen reageren.

Ten aanzien van een aantal zaken heeft de raad tevens het instemmingsrecht, bijv. in het geval van de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement, van onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER), of in het geval van voorgenomen maatregelen op het terrein van personeel en organisatie.

Samenstelling faculteitsraad 2013-2014

Personeelsfractie                                          

 

Studentenfractie:

Dr. I. Awad     

 

M.S. Abrahamse

Drs. M.J.M. van Leeuwen

 

G. Schutte

Dr. M. Lavanga

 

I. Sharun

Dr. R.M. Verburg

 

M. Sraver

N. van Poecke, MA

 

M. Voormolen

 

Vereniging Studentenbelang Rotterdam (VSR) biedt een platform voor de verbetering van medezeggenschap aan de Erasmus Universiteit. VSR stimuleert de uitwisseling van informatie tussen de medezeggenschapsorganen, verzorgt voorlichting aan studenten, traint raadsleden en werkt continu aan de bekendheid van medezeggenschap.