Master Maatschappijgeschiedenis

Beste geschiedenismaster van Nederland

De master Maatschappijgeschiedenis is door studenten en experts meerdere jaren achter elkaar verkozen als de beste van Nederland bij zowel de Keuzegids als bij Elsevier!

Quote uit de Keuzegids 2015:

"Experts en studenten wijzen Rotterdam aan als de beste master Geschiedenis."

Quotes uit de Keuzegids 2014:

"De Erasmus Universiteit gaat aan kop met complimenten voor inhoudelijke en organisatorische aspecten en studenten die net zo lovend zijn als deskundigen."

"Ons advies: Voor wie op basis van inhoud en specialisaties nog geen keus heeft gemaakt, is Rotterdam onze aan­rader bij geschiedenis."

Twee specialisaties

De Master Maatschappijgeschiedenis heeft 2 specialisaties:

Algemene informatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context

Bij de masterspecialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context zoek je antwoorden op sociale en culturele vraagstukken in de geschiedenis van Nederland en de globaliserende wereld.

Hoe tonen historische reisverslagen en –gidsen aan dat de opkomst van het moderne toerisme heeft bijgedragen aan de vorming van de Nederlandse identiteit?

Wat vertellen affiches en reclamemateriaal over de invloed van de Holland Amerika Lijn op de grote landverhuizingen van Nederland naar Amerika?

Hoe hebben onzekerheid over de nationale identiteit en de opkomst van een nieuw historisch besef de Nederlandse herdenkingscultuur veranderd?

Welke impact hadden actiegroepen als Provo en Dolle Mina in de jaren zestig en zeventig op de publieke opinie?

Vaderlandse geschiedenis of wereldgeschiedenis?

Dé geschiedenis van Nederland bestaat niet. Geschiedenis beperkt zich namelijk niet tot landsgrenzen. Tijdens de specialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context van de master Maatschappijgeschiedenis bestudeer je daarom de invloed van globalisering op Nederland en de invloed van Nederland op de rest van de wereld. Je kijkt hoe de publieke sfeer en bronnen en uitingsvormen van de publieke opinie in Nederland zijn ontstaan in relatie tot ontwikkelingen elders. Je duikt hiervoor in archieven en bibliotheken, op zoek naar dagboeken, brieven, romans en protestpamfletten. Zo kun je straks verklaren waarom er in het politieke debat gesproken wordt over een crisis van de Nederlandse nationale identiteit. En kun jij uitleggen hoe de opkomst van populair-wetenschappelijke tijdschriften heeft bijgedragen aan de democratisering van het kernenergiedebat.

Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context in Rotterdam. Iets voor jou?

De masterspecialisatie Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context van de Erasmus Universiteit Rotterdam is dé opleiding voor studenten met belangstelling voor langetermijnperspectieven op maatschappelijke ontwikkelingen. Je bestudeert culturele en sociale processen in de periode 1600-2000 en verrijkt daarmee jouw kennis van het verleden. Aan de hand van thema’s als de geschiedenis van de publieke opinie, de opkomst van massacultuur en de invloed van Europa en de Verenigde Staten op Nederland plaats je de geschiedenis van Nederland in een breder perspectief. Na je master ben je een historicus die kan verklaren hoe en waarom de Nederlandse samenleving verandert. Historici die verder kijken dan alleen het verleden, die hebben Maatschappijgeschiedenis gestudeerd in Rotterdam!

Oriëntatie

Open dag

Op een Erasmus Master Open Dag kun je informatiesessies volgen over de masterspecialisatie waarin jij geïnteresseerd bent.


Bookmark and Share