Home   Onderwijs

Onderwijs

Momenteel volgen meer dan duizend studenten onderwijs aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Het onderwijs wordt verzorgd door een multidisciplinair team van enthousiaste wetenschappers, onder wie historici, sociologen, (cultuur)economen, kunst- en cultuurwetenschappers en media- en communicatiewetenschappers.

De faculteit verzorgt drie bacheloropleidingen, acht masteropleidingen, twee research masters, postacademisch onderwijs en cursussen. Enkele van deze opleidingen zijn Engelstalig.