Home   Schakelprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen   Algemene informatie

Schakelprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen

Internationalisering

Het masterprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen wordt momenteel deels in het Engels en deels in het Nederlands gegeven. Om aansluiting te houden bij de internationaliserende kunstwereld, zal vanaf het studiejaar 2014-2015 het hele masterprogramma engelstalig worden. Het andere programma dat we binnen onze master aanbieden, Cultural Economics and Entrepreneurship, is al geruime tijd geheel engelstalig en trekt veel studenten uit het buitenland. Dat succes, en die internationale oriëntatie, willen we verder versterken. Het schakelprogramma zal in 2013-2014 nog grotendeels Nederlandstalig zijn, maar daarna stroom je door naar een engelstalige master. Inhoudelijk leidt dat tot accentveranderingen in de master, maar het vakkenpakket blijft vooralsnog gelijk aan het huidige programma.

Meer informatie over de Master Arts and Culture Studies | Specialisation Arts, Culture and Society.

Meer informatie over de Master Arts and Culture Studies | Specialisation Cultural Economics and Entrepreneurship.


Bookmark and Share