Media & Cultuur

Films, muziek, tv, tijdschriften, boeken, websites en games: vrijwel alle informatie en cultuur waarmee je dagelijks in aanraking komt zijn producten uit de media-industrie. In het masterprogramma Media & Cultuur bestudeer je zowel de organisatie, beleid en management van de verschillende mediasectoren als de culturele betekenis van media. Media zijn namelijk zowel een economische factor van betekenis, maar ook belangrijke vormgevers van onze cultuur. De mediawereld heeft de laatste jaren een ware gedaanteverandering ondergaan, als gevolg van digitalisering, internationalisering en schaalvergroting, maar ook onder invloed van sociaal-culturele, politieke en economische ontwikkelingen.

Tijdens het masterjaar maak je uitgebreid studie van deze 'transformatie' van de media-industrie. Welke veranderingen doen zich voor in het beleid, de bedrijfsvoering, de productie, distributie en marketing van mediaorganisaties en hoe ontwikkelt het publiek voor allerlei media en cultuuruitingen zich? In welke opzichten veranderen ook de producten die mediabedrijven op de markt brengen en wat zijn de bredere culturele effecten daarvan?

Het programma Media & Cultuur speelt in op de groeiende behoefte aan academisch gevormde professionals die de veranderingsprocessen op het terrein van media en cultuur in perspectief kunnen plaatsen en daarin een sturende rol kunnen vervullen. Read more