Schakelprogramma's Master Media Studies

Algemene informatie

Voor wie
De schakelprogramma's zijn bestemd voor afgestudeerden met een aan Media Studies verwante hbo-opleiding en voor WO-bachelors die een niet-verwante studie hebben gevolgd.
De Nederlandstalige masterprogramma's Media & Cultuur en Media & Journalistiek hebben elk een eigen schakelprogramma.

Voor het Engelstalige masterprogramma - Media, Culture & Society -  wordt met ingang van 2015-2016 een Engelstalig schakelprogramma worden aangeboden. Nadere informatie hierover is in November te vinden op de website.

Voor het Engelstalige masterprogramma Media & Business wordt geen schakelprogramma aangeboden. Voor dit masterprogramma's is een verwante WO-bacheloropleiding een vereiste.

Doel schakelprogramma
Via een schakelprogramma verwerven studenten niet alleen de vereiste theoretische kennis, maar wordt eveneens gewerkt aan academische vorming, waarbij schriftelijke en analytische vaardigheden en kritisch leren denken centraal staan. Ook de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden – met vakken als statistiek en methoden en technieken – komen uitgebreid aan de orde.

Omvang en duur
De schakelprogramma’s starten in september en hebben een omvang van 55 EC, ofwel één fulltime studiejaar. Studenten mogen maximaal twee jaar als schakelstudent studeren. Na afronding van het schakelprogramma ontvangen studenten een bewijs van toelating voor het betreffende masterprogramma.