Erasmus Colleges / Contractonderwijs (aanschuifonderwijs voor cursisten)

De Erasmus Universiteit opent haar colleges al sinds enige jaren voor niet-studenten die onderwijs op academisch niveau willen volgen. Mensen die geen volledige opleiding of studie willen volgen, kiezen voor Erasmus Colleges. Zij volgen een of meer vakken, samen met de reguliere studenten en sluiten deze af met een toets.

Het aantal vakken dat open staat voor cursisten is beperkt. Het aantal plaatsen per vak is eveneens beperkt; reguliere studenten gaan voor. In het komende studiejaar zijn de onderstaande vakken in beginsel toegankelijk voor cursisten.

Aanbod collegejaar 2014-2015

Blok 1 (week 36 t/m 45 – 8/9 weken college en aansluitend toetsing)
Sluitingsdatum aanmelding: 18 augustus
CC2043 Eigentijds Erfgoed (zeer beperkt aantal plaatsen)
CC9003 Internationaal Cultureel Verkeer
CC9001 Kunst, Cultuur en Geschiedenis
CC9002 Kunst, Cultuur en Maatschappij
CC9007 The Cultural Economic Perspective
CC9008 Money and the Fine Arts
CC9009 Creative Economy and Creative Organisations
CH9001 War and State Formation, 1490s to 1790s
CH9002 Era of Total War
CH9003 Cold War, Limited Conflicts and Peace Keeping

Blok 2 (week 46 t/m 4 – 8 weken college en aansluitend toetsing; kerstvakantie in 52 en 1)
Sluitingsdatum aanmelding: 13 oktober
CC2039 Avant-gardes in Context (zeer beperkt aantal plaatsen)
CC2045 Kunst, Educatie en Communicatie
CH2015 Paleografie (zeer beperkt aantal plaatsen)

Blok 3 (week 5 t/m 14 – 8 weken college en aansluitend toetsing)
Sluitingsdatum aanmelding: 15 december
CC2015 Cultural Theory
CC2048 What is an Emotion
CC2050 Consumption and Identity

CH2041 Urban History: The Case of Rotterdam

CH3012 Staat en Internationalisering
CH2059 A Tale of Two Economic Crises

Blok 4 (week 15 t/m 24 – 8/9 weken college en aansluitend toetsing) 
Sluitingsdatum aanmelding: 9 maart
CC3072 Research Workshop Cultural Lifestyles and Participation(zeer beperkt aantal plaatsen)
CH2055 Business History
CH2058 Oorlog verbeeld tussen Experience en Gaming (beperkt aantal plaatsen)
CH3011 Van Christelijke Vorstengemeenschap naar Seculiere Staten, 12e tot de 20e eeuw
CH3029 Beeld van de Wereld in Populaire Media
CH3047 Globalisation: The Rise of Emerging Economies

Vereiste voorkennis
In het algemeen geldt dat VWO-niveau voldoende is, al dient u zelf te beoordelen of u over voldoende (specifieke) voorkennis beschikt om het vak van uw keuze te volgen. De voertaal bij sommige cursussen is Engels.

Onderwijsperiode
Het collegejaar is ingedeeld in vier blokken. Bij de vakbeschrijvingen staat aangegeven in welk blok het vak wordt aangeboden. Een overzicht van de meest recente jaarindelingen van de ESHCC vindt u hier.

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan een cursus worden berekend aan de hand van het aantal studiepunten dat via het European Credit Transfer System (ects) aan een bepaalde cursus is toebedeeld. U betaalt 60 euro per ec-studiepunt. Voor een 5-punts vak betaalt u dus 300 euro. Bij dit bedrag zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen. Voor registratie bij de EUR betaalt u eenmalig 27,50 euro.

Toetsen en certificaten
Ieder vak kan worden afgerond met een toets (dit is inbegrepen in de prijs). De toets kan verschillende vormen aannemen: een referaat, een essay, een take-home-tentamen, een schriftelijk tentamen of een combinatie hiervan. De toetsvorm staat beschreven bij de vakbeschrijving. Na het behalen van een voldoende resultaat ontvangt u hiervan een bewijs van de Erasmus School of History, Culture and Communication. Wanneer u later zou besluiten een volledig studieprogramma te volgen dan kunnen de behaalde certificaten als vrijstelling worden ingebracht.

Van aanmelding tot inschrijving

 1. U selecteert uit het overzicht een of meer vakken naar keuze. Wanneer u uitgebreidere praktische informatie wenst, kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau van de Faculteit: tel: (010) 408 2482 of e-mail: EducationOffice@remove-this.eshcc.eur.nl. Voor meer inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de studieadviseurs:
 2. U vult het formulier in dat u via deze site (onderaan) kunt printen. Vergeet niet een pasfoto en een kopie van uw paspoort of een uittreksel uit het persoons- of geboorteregister mee te sturen. Het formulier moet voorde volgende datum bij het Education Office binnen zijn:
  • 19 augustus indien u cursussen wilt volgen in blok 1 (sept-nov)
  • 14 oktober indien u cursussen wilt volgen in blok 2 (nov-jan)
  • 16 december indien u cursussen wilt volgen in blok 3 (jan-mrt)
  • 10 maart indien u cursussen wilt volgen in blok 4 (apr-jun)
  Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u bericht of u geplaatst kunt worden. Indien dit positief is, ontvangt u tevens een factuur.
 3. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u uw collegekaart en staat u geregistreerd bij de Erasmus Universiteit.

Gebruik van voorzieningen
Op vertoon van uw collegekaart kunt u boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek. Bij sommige cursussen wordt gebruik gemaakt van Blackboard, een digitale leeromgeving ter ondersteuning van het onderwijs. Wanneer bij een vak gebruik wordt gemaakt van Blackboard, dan dient u zich zelf hierop aan te melden. Dit is alleen mogelijk wanneer uw inschrijving aan de Erasmus Universiteit een feit is. Als uw inschrijving op zich laat wachten, kunt u zich eventueel via het Education Office als 'guest' laten registreren.

Roosters en wijzigingen
Bij de vakbeschrijvingen vindt u alle college- en tentamendata van het betreffende vak door op het vak te klikken en vervolgens in de vakbeschrijving op de link Timetable. Aan het rooster kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Procedure bij wijziging of annulering
Wijziging of annulering is mogelijk tot aan de aanvang van de cursus door middel van een schriftelijk bericht. De annuleringskosten bedragen 50 euro. Na aanvang van de cursus kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

Inschrijfformulier
Hier kunt u het inschrijfformulier (pdf) downloaden.