Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis

Toelatingseisen

Verwante hbo-bacheloropleidingen

Studenten die de volgende hbo-opleidingen hebben afgerond kunnen zich sowieso aanmelden voor het schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis:

  • Lerarenopleiding Geschiedenis
  • Lerarenopleiding Maatschappijleer

Voor andere dan bovengenoemde hbo-opleidingen beoordeelt de examencommissie per geval of toelating mogelijk is.

Omdat het aantal plaatsen in de master beperkt is zullen bij de aanmelding voor het schakelprogramma de volgende criteria meegewogen worden in de toelatingsprocedure:

  • academische schrijfvaardigheid,
  • analytisch vermogen,
  • gemiddeld cijfer Bachelor,
  • relevante extra-curriculaire activiteiten,
  • motivatie.

Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief, een cijferlijst van de Bachelor, een CV en een (reeds geschreven) werkstuk.

Sommige vakken in het schakel- en masterprogramma worden in het Engels aangeboden en bij vrijwel alle vakken wordt Engelstalige literatuur gebruikt. Het masterprogramma Global History and International Relations is zelfs volledig Engelstalig. Voor toelating tot Global History and International Relations moet de Engelse taalvaardigheid aangetoond worden door een taaltoets (TOEFL600/250/100 of IELTS 7.0).