Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis

Toelatingseisen

Verwante hbo-bacheloropleidingen

Verwante hbo-opleidingen die toegang geven tot het schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis zijn:

  • Lerarenopleiding Geschiedenis
  • Lerarenopleiding Maatschappijleer
  • Lerarenopleiding Economie
  • Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Voor andere dan bovengenoemde hbo-opleidingen beoordeelt de examencommissie of toelating mogelijk is.

Omdat het aantal plaatsen in de master beperkt is zullen ook de volgende criteria meegewogen worden in de toelatingsprocedure:

  • academische schrijfvaardigheid,
  • analytisch vermogen,
  • gemiddeld cijfer Bachelor,
  • relevante extra-curriculaire activiteiten
  • en bovenal: motivatie.

Selectie vindt plaats op basis van een motivatiebrief, een cijferlijst van de Bachelor, een CV en een (reeds geschreven) werkstuk.

Sommige vakken in het schakel- en masterprogramma worden in het Engels aangeboden en bij vrijwel alle vakken wordt Engelstalige literatuur gebruikt. Het masterprogramma Global History and International Relations is zelfs volledig Engelstalig. Daarom is het nodig dat je als hbo-instromer het Engels op vwo-niveau (eindexamencijfer 7 of hoger) beheerst.
Wanneer dat niet het geval is vormt dit een belangrijke handicap bij de studie en raden we je aan om je Engelse taalvaardigheid spoedig op het vereiste niveau te brengen.