Schakelprogramma
Maatschappijgeschiedenis

Studiehandleidingen

Bij alle vakken wordt voorafgaand aan het eerste college op Blackboard de studiehandleiding gepubliceerd. Daarin wordt onder meer het volgende beschreven.

  • Doelstellingen van het vak
  • Organisatie en werkwijze
  • Wijze van toetsing
  • Verplichte literatuur en weekrooster
  • Spreekuurtijden van de docent

Literatuur

In de vakbeschrijvingen (http://eshcc.sin-online.nl/studiegids/index.html) wordt de verplichte literatuur vermeld. Eventuele aanbevolen literatuur wordt in de studiehandleiding vermeld. Daarnaast wordt studenten dringend aangeraden gebruik te maken van:

  • De portal Geschiedenis, met onder meer links naar catalogi en databases, bibliotheken en archieven, kranten en tijdschriften, collecties en kenniscentra, statistieken en cijfers.
  • Woordenlijst Nederlandse taal, ‘Groene Boekje’, Den Haag (Sdu Uitgevers) 2005 of de digitale versie op http://woordenlijst.org/.
  • Een goed en uitvoerig woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels, bij voorkeur Van Dale.

Wetenschappelijk schrijven

  • Portal Geschiedenis van de UB, met onder meer links naar catalogi en databases, bibliotheken en archieven, kranten en tijdschriften, collecties en kenniscentra, statistieken en cijfers.

Syllabus Historisch Ambacht

Syllabus Historisch Ambacht 2014 - 2015