Home   Schakel Maatschappijgeschiedenis   Studiehandleidingen, Literatuur & Wetenschappelijk schrijven

Schakelprogramma
Maatschappijgeschiedenis

Studiehandleidingen

Bij alle vakken wordt voorafgaand aan het eerste college op Blackboard de studiehandleiding gepubliceerd. Daarin wordt onder meer het volgende beschreven.

  • Doelstellingen van het vak
  • Organisatie en werkwijze
  • Wijze van toetsing
  • Verplichte literatuur en weekrooster
  • Spreekuurtijden van de docent

Literatuur

In de vakbeschrijvingen (http://eshcc.sin-online.nl/studiegids/index.html) wordt de verplichte literatuur vermeld. Eventuele aanbevolen literatuur wordt in de studiehandleiding vermeld. Daarnaast wordt studenten dringend aangeraden gebruik te maken van:

  • De portal Geschiedenis, met onder meer links naar catalogi en databases, bibliotheken en archieven, kranten en tijdschriften, collecties en kenniscentra, statistieken en cijfers.
  • Woordenlijst Nederlandse taal, ‘Groene Boekje’, Den Haag (Sdu Uitgevers) 2005 of de digitale versie op http://woordenlijst.org/.
  • Een goed en uitvoerig woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels, bij voorkeur Van Dale.

Wetenschappelijk schrijven

  • Portal Geschiedenis van de UB, met onder meer links naar catalogi en databases, bibliotheken en archieven, kranten en tijdschriften, collecties en kenniscentra, statistieken en cijfers.