Promotie Marc van Berkel

Startdatum
Donderdag, 14 september 2017, 15:30
Einddatum
Donderdag, 14 september 2017, 18:30
Locatie
Senaatszaal, A-building

Plotlines of Victimhood. Holocaust in German and Dutch History Textbooks, 1960-2010.

Op donderdag 14 september 2017 zal CHC-lid Marc van Berkel zijn promotieonderzoek "Plotlines of Victimhood. Holocaust in German and Dutch History Textbooks, 1960-2010" verdedigen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor de jaren 1960 bevatten veel West-Europese geschiedenisboeken amper informatie over de 'Holocaust', deels omdat hedendaagse geschiedenis nog altijd een onontwikkeld onderdeel van het geschiedeniscurriculum vormde. Daarnaast leek het erop dat veel leraren en auteurs van tekstboeken de vervolging van de Joden niet in de klas wilden bespreken. Andere (militaire) aspecten van de Tweede Wereldoorlog kregen meer aandacht.

Anno 2017, is de situatie compleet veranderd: de Holocaust is een van de meest belangrijke geschiedenisthema's in de nationale curricula van veel (westerse) landen. In 2010 (het laatste jaar van de onderzoeksperiode) zijn het nationaalsocialisme en de Holocaust verplichte onderdelen geworden van de curricula van het middelbaar onderwijs in Duitsland en Nederland.

In zijn proefschrift heeft Marc van Berkel narratief onderzoek gedaan naar de manier waarop gedurende een periode van vijftig jaar (1960 - 2010) over de Holocaust wordt geschreven in geschiedenisboeken voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs in Noordrijn-Westfalen (een deelstaat van Duitsland) en Nederland. Hoewel het aantal onderzoeken naar de Holocaust sinds 1990 flink is toegenomen, is vergelijkend onderzoek naar de onderwijzing over de Holocaust schaars. 


Publicatiedatum: 19 juni 2017