Oratie dr. E.H. Bisschop Boele

Startdatum
Vrijdag, 6 oktober 2017, 15:30
Einddatum
Vrijdag, 6 oktober 2017, 18:00
Locatie
Aula, Erasmusgebouw

'Op zoek naar de betekenis van cultuurparticipatie'

Op 6 oktober zal dr. E.H. Bisschop Boele zijn inaugurele rede uitspreken. Bisschop Boele is per 1 november 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In de oratie zet Bisschop Boele uiteen wat de basis zal zijn voor het onderzoek van zijn leerstoel. Dit zal hij doen door een aantal kernbegrippen te bespreken. Om te beginnen wordt het begrip ‘cultuur’ besproken vanuit drie perspectieven:

  • cultuur als sociaalwetenschappelijke term,
  • cultuur als aanduiding van het onderzoeksdomein,
  • en cultuur als een normatief begrip.

Vervolgens spreekt Bisschop Boele over het begrip ‘(cultuur)participatie’, waarbij hij ook in zal gaan op het onderscheid tussen de productie en consumptie van cultuur.

Tenslotte verkent hij het begrip ‘betekenis’, waarbij Bisschop Boele uitgaat van een perspectief waarin betekenis niet in het kunst‘werk’ zit en evenmin uitsluitend in de cultuurdeelnemer, maar precies daar tussen in: in de ervaring die het resultaat is van cultureel gedrag door de cultuurdeelnemer.

Over de leerstoel

De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LCKA). Met de leerstoel bevorderen het LKCA en de Erasmus Universiteit Rotterdam de wetenschappelijke belangstelling voor cultuurparticipatie. De leerstoel moet in het bijzonder bijdragen aan het onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor onder meer identiteit, zingeving en sociale relaties in onze geglobaliseerde kennis- en netwerksamenleving. De leerstoel slaat daarbij een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele, maatschappelijke en beleidsmatige praktijk.

Bisschop Boele wordt in zijn nieuwe functie een van de gezichtsbepalende figuren van het recent opgerichte Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), een samenwerkingsverband van de ESHCC met het Erasmus University College, Codarts en de Willem de Kooning Academie.

Programma

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur in de Aula van het Erasmusgebouw. Vanaf circa 15.30 uur zal shantykoor De Raaitvinken voor u optreden. De receptie zal om 16.45 uur plaatsvinden in hetzelfde gebouw.

De rector magnificus nodigt u uit deze plechtigheid en de daarop volgende receptie bij te wonen.


Publicatiedatum: 20 juli 2017