Frits Korthals Altes wordt geïnterviewd door Bram Peper

Startdatum
Woensdag, 4 oktober 2017, 20:00
Einddatum
Woensdag, 4 oktober 2017, 21:15
Locatie
Senaatszaal, Erasmusgebouw

Leeskabinet-lezing

Frits Korthals Altes, advocaat van beroep, beschrijft in Zeven politieke levens de belangrijkste gebeurtenissen in zijn lange politieke carrière. Zo was hij onder meer VVD-bestuurder, minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken, Tweede Kamerlid en lid en voorzitter van de Eerste Kamer. De heer Korthals Altes is sinds 2001 minister van Staat. In de Leeskabinet-lezing van 4 oktober interviewt Bram Peper de auteur over het boek en zijn politieke loopbaan.

In het boek komen onder meer aan de orde de plaatsing van de kruisvluchtwapens begin jaren tachtig, de geruchtmakende ontvoeringen van Freddy Heineken, Gerrit Jan Heijn en Toos van der Valk en de terreur van RaRa. Door het unieke perspectief van de auteur, die van direct betrokkene, wordt een nieuw licht op deze gebeurtenissen geworpen.

Korthals Altes behandelt deze onderwerpen en ontwikkelingen zoals een advocaat dat pleegt te doen: in de vorm van dossiers, scherp geformuleerd en goed gedocumenteerd. Voor wie belangstelling heeft voor de politieke geschiedenis is dit een onmisbaar document.

Naast een historische terugblik op zijn politieke carrière geeft Frits Korthals Altes voor het eerst openlijk zijn visie op de gebeurtenissen rondom de gevangenhouding van Duitse oorlogsmisdadigers in Breda en hoe omgegaan moet worden met levenslang gestraften. Ook beschouwt hij de constitutionele verhoudingen en de positie van de Koning als lid van de regering.

Over de interviewer

Bram Peper was als PvdA-politicus nauw betrokken bij de gebeurtenissen in deze periode. Peper was na zijn hoogleraarschap sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder meer burgemeester van Rotterdam (1982 tot 1998) en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1998 tot 2000).


Publicatiedatum: 7 september 2017