Honours Class Geschiedenis

Studenten die ambitieus en getalenteerd zijn bieden wij meer: meer uitdaging, meer verdieping, meer betrokkenheid en een intensieve kleinschalige begeleiding. Voor een beperkt aantal studenten, geselecteerd op basis van studieresultaten en een motivatiebrief biedt de opleiding Geschiedenis in het 2e jaar van de bachelor een Honours class aan van 15 studiepunten. Dit programma bestaat uit 12 bijeenkomsten verspreid over de blokken 2, 3 en 4. Per blok worden vier bijeenkomsten georganiseerd. De overige onderwijsuren worden besteed aan zelfstudie en het maken van opdrachten.

 

Programma

De bijeenkomsten in het kader van de Honours Class zijn bedoeld om de leerstof van het reguliere curriculum extra te verdiepen. Die verdieping vindt plaats door intensief een aantal gekozen teksten te lezen en te vergelijken, deze onderling en met de docent te bespreken en daarover een afrondend werkstuk te schrijven. Deze teksten hebben betrekking op de volgende drie kernonderdelen van de opleiding: theorie, onderzoek en praktijk. In elk blok staat een van deze drie kernonderdelen centraal:

  • Blok 2: Denken over Staat en Samenleving
  • Blok 3: Staat en samenleving
  • Blok 4: Voorbij Staat en Samenleving

Bekijk meer informatie over de thema's en docenten per blok (pdf).

Tegelijkertijd laten we zien dat het 'denken over de verhouding tussen staat en samenleving' in de loop van de tijd is veranderd. Daarnaast zorgt de intensieve omgang met teksten die in elk van de vakken centraal staat voor een samenhangend programma. Het honours programma biedt daarmee een unieke kans op verdieping die tijdens reguliere colleges met meer deelnemers slechts tot op zekere hoogte mogelijk is.

Wanneer?

Gedurende blok 2, 3 en 4 tijdens BA-2

Voor wie?

Ba-2 studenten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • alle vakken uit BA-1 zijn afgerond
  • het gemiddelde cijfer voor BA-1 was een 7

 

Werving:

Aan het begin van het tweede studiejaar ontvangen alle studenten die aan de criteria voldoen een uitnodiging om te solliciteren. 

 

Uit de sollicitaties zal een aantal studenten geselecteerd worden op basis van hun cijfers en motivatie.