Examencommissie

Taken en Samenstelling

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Leden examencommissie

Prof. dr. C.J.M. van Eijck (Cultuurwetenschappen, voorzitter)

Dr. B. van Balen (extern lid)

Dr. F.M.M. de Goey (Geschiedenis)

N. van Poecke, MA (Cultuurwetenschappen) 

Dr. J. Kneer (Media & Communicatie)

Dr. J.C. Nierstrasz (Geschiedenis)

Dr. M.N.M. Verboord (Media & Communicatie)

Ambtelijk secretaris
Dr. A. Kersten

Secretariaat Examencommissie
Mr. C.J.M. Verel (Faculteitsbureau)

Studieadviseurs

M.J.M. van Leeuwen MA, B.A. Thiels, V. de Geus MSc MA en M.I. Heemskerk MSc