Aangescherpte / nieuwe orderegels tijdens schriftelijke tentamens

De algemene orderegels van de EUR tijdens schriftelijke tentamens zijn met ingang van 1 september jl. op enkele punten aangescherpt.

Het gaat om de volgende punten:

  • Horloges zijn niet toegestaan en moeten worden opgeborgen in jas of tas.
  • Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers, dus ook mobiele telefoons, moeten worden opgeborgen in jas of tas.
  • Tijdens toiletbezoek maakt de surveillant gebruik van apparatuur om mobiele communicatiemiddelen te detecteren.
  • Kladpapier, tentamenopgaven, antwoorden en andere tentamen gerelateerde documenten mogen de zaal tijdens en na het tentamen niet verlaten en moeten worden ingeleverd bij de surveillant.
  • Legitimatie kan alleen met behulp van een collegekaart, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.


Alle andere orderegels staan vermeld in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie. Het is belangrijk deze regels voorafgaand aan de tentamens goed te lezen, zodat iedereen op de hoogte is van de gang van zaken tijdens schriftelijke tentaminering.