Tentamens en Examens

Tentamens

Bij inschrijving voor een vak in Osiris Student (via MyEUR) word je automatisch ingeschreven voor de toets(en) en/of het tentamen die bij die cursus horen. Ook word je tegelijkertijd vanzelf ingeschreven (‘enrolled’) in Blackboard.

Wanneer je vergeten bent je aan te melden voor de cursus, kan eventueel nog later worden aangemeld voor het schriftelijk tentamen. Dit kan in de periode van 35 tot 7 dagen voor het betreffende tentamen.

Voor het eventuele hertentamen moet je altijd zelf inschrijven (in juni, via Osiris Student). Let op de sluitingsdata!

Indien je je niet tijdig hebt aangemeld, word je niet toegelaten tot het tentamen, tenzij je je alsnog inschrijft bij het Erasmus Studenten Service Centrum tegen betaling van € 20 per tentamen en voor zover er nog plaats is. Om tot de tentamens of examenonderdelen te kunnen worden toegelaten, moet je zijn ingeschreven voor het studiejaar waarin de examenonderdelen worden afgelegd. De data van de schriftelijke tentamens staan vermeld in het rooster van de vakken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.