Verzoeken aan de examencommissie

Een student kan de examencommissie ESHCC verzoeken om bijzondere regelingen te treffen. De Examencommissie beoordeelt of een verzoek gehonoreerd wordt. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende verzoeken.

Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen. Correspondentie met studenten die bij de Erasmus Universiteit staan ingeschreven vindt uitsluitend digitaal plaats via e-mail naar het studenten account (@student.eur.nl). Tussen verzoek en beslissing zit maximaal 4 weken.