Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Kunst- en Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Media & Communicatie.

Onderwijs

De faculteit biedt vijf bacheloropleidingen aan, waarvan drie internationale programma's:

Daarnaast zijn er vier masterprogramma's en een onderzoeksmaster:

Ook start in het collegejaar 2017-2018 de Erasmus Mundus International Master 'Global Markets, Local Creativities'. Dit is een samenwerking tussen de University of Glasgow (penvoerder), de Georg-August-Universität (Göttingen), de Universitat de Barcelona en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

De ESHCC kent onderzoekscentra:

Ook nemen onze wetenschappers deel aan  6 nationale onderzoekscholen

Studenten (cijfers van 2015-2016)

Aantal Inschrijvingen:

1453 studenten (1007 bachelor, 79 schakel en 367 master/research master)

Nationaliteit nieuwe instroom:

69% Nederlandse nationaliteit, 21% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 10% komt uit een niet EER land.

Internationale uitwisseling:

134 binnenkomende, 103 uitgaande

Aantal uitgereikte diploma’s:

390 in 2014-2015 (213 bachelor en 224 master/research master)

Medewerkers

208 medewerkers, van wie:

  • 22 hoogleraren, 12 bijzonder, 10 gewoon 
  • 85 universitaire hoofddocenten en docenten
  • 45 promovendi
  • 31 Onderwijsondersteunende personeelsleden

Decaan / Management Team (D/MT)