Over de faculteit

De Erasmus School of History, Culture and Communication verzorgt onderwijs en doet onderzoek op het terrein van Kunst- en Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Media & Communicatie.

Onderwijs

De faculteit biedt vijf bacheloropleidingen aan, waarvan drie internationale programma's:

Daarnaast zijn er vier masterprogramma's en een onderzoeksmaster:

Ook start in het collegejaar 2017-2018 de Erasmus Mundus International Master 'Global Markets, Local Creativities'. Dit is een samenwerking tussen de University of Glasgow (penvoerder), de Georg-August-Universität (Göttingen), de Universitat de Barcelona en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het facultaire onderzoeksinstituut en de onderzoekscholen. De expertise in de diverse vakgebieden is ondergebracht in de capaciteitsgroepen.

De ESHCC kent onderzoekscentra:

Ook nemen onze wetenschappers deel aan  6 nationale onderzoekscholen

Studenten (2016-2017)

Aantal Inschrijvingen:

1589 studenten (1102 bachelor, 104 schakel en 383 master/research master)

Nationaliteit nieuwe instroom:

63% Nederlandse nationaliteit, 23% is afkomstig uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en 14% komt uit een niet EER land.

Internationale uitwisseling:

108 inkomend, 109 uitgaand (in 2015-2016)

Aantal uitgereikte diploma’s:

425 in 2015-2016 (203 bachelor, 222 master/research master)

Medewerkers

De ESHCC had op 1 juli 2017 225 medewerkers (exclusief student-assistenten, stagiaires, gedetacheerden en gastdocenten), van wie:

  • 22 hoogleraren (waarvan 11 bijzonder, 11 gewoon)
  • 77 universitaire hoofddocenten en docenten
  • 61 promovendi
  • 37 Onderwijsondersteunende personeelsleden