Afdelingen

De deskundigheid op de verschillende vakgebieden binnen de faculteit is ondergebracht in drie afdelingen. Deze afdelingen zijn gevormd rond de (gewone) leerstoelen:

De afdelingen worden geleid door afdelingshoofden.