Het faculteitsbestuur

Binnen de EUR is gekozen voor een eenhoofdig bestuur. Dat betekent dat binnen de faculteit de decaan eindverantwoordelijk is voor bestuur en beheer. De decaan mandateert op zijn beurt taken aan de directeur onderwijs, de directeur onderzoek en de directeur bedrijfsvoering. Het managementteam vergadert tweewekelijks. De taken en bevoegdheden van de decaan en het managementteam zijn vastgelegd in het faculteitsreglement.

Samenstelling managementteam