Studentenactiviteiten

Binnen de faculteit bestaan verschillende organen via welke studenten hun belangen kunnen behartigen en invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Deze organen zijn het managementteam, de opleidingscommissies, de faculteitsraad en het evaluatiepanel. De studentenvertegenwoordiging vergadert iedere maand binnen het Algemeen Studenten Overleg.

Daarnaast heeft de faculeit een vereniging: ACE.