Algemene informatie

Voor wie zijn de schakelprogramma's

Om te kunnen worden toegelaten tot een masteropleiding is het soms nodig eerst een schakelprogramma te volgen. Dit is een intensief programma gericht op het wegwerken van hiaten in de vooropleiding.
Studenten met een hbo-opleiding kunnen nooit rechtstreeks worden toegelaten tot een masteropleiding. Als het een hbo-opleiding betreft die verwant is met de masteropleiding, bestaat soms de mogelijkheid een schakelprogramma te volgen. Staat de hbo-opleiding inhoudelijk tamelijk ver af van de masteropleiding die men wil volgen, dan moeten studenten eerst de voorafgaande universitaire bacheloropleiding volgen (eventueel met vrijstellingen). Ook studenten die een diploma hebben van een universitaire bacheloropleiding in een andere discipline moeten vaak een schakelprogramma volgen als noodzakelijke tussenstap.

Inhoud van de schakelprogramma's

Via een schakelprogramma verwerven studenten niet alleen de vereiste theoretisch-inhoudelijke kennis, maar wordt eveneens gewerkt aan academische vorming, waarbij schriftelijke en analytische vaardigheden en kritisch leren denken centraal staan. Ook de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden - met vakken als statistiek en methoden en technieken - komt uitgebreid aan de orde.

Omvang en duur

Een schakelprogramma heeft een omvang van 60 EC, ofwel één fulltime studiejaar. Schakelprogramma's starten alleen in september. Een student mag er maximaal twee jaar over doen. Na afronding van het schakelprogramma ontvangen studenten geen bachelordiploma, maar een bewijs van toelating dat alleen geldt voor de betreffende master. 

Informatie over de schakelprogramma's:

Informatie over de masteropleidingen: