Over Media & Journalistiek

In onze gemediatiseerde samenleving – immers wat doen we nog buiten de media om? – bestaat vanzelfsprekend grote behoefte aan professionals die de ontwikkelingen in media en journalistiek onderzoeken, duiden, overdragen en verder brengen. Het programma van de master Media & Journalistiek is erop gericht die kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: journalistiek in theorie, onderzoek en praktijk (journalism studies); ontwikkeling en impact van de gedigitaliseerde, netwerk- en informatiesamenleving; beïnvloeding, beeldvorming en framing in en door de media; politieke communicatie; webjournalistiek; zelfstandig ondernemerschap (entrepreneurial journalism); mediabeleid; en sociaalwetenschappelijke methoden van media-onderzoek. Bovendien volgen alle studenten een intensieve workshop Journalistiek, waarin ze door een ervaren journalist-ondernemer uit de praktijk worden getraind in kernaspecten van het vak.

Over het onderwijs

Tijdens de Master Media & Journalistiek volg je colleges, seminars en workshops in kleine groepen. Later in het academisch jaar is er de mogelijkheid om jezelf nog verder te ontplooien door op uitwisseling te gaan naar een van onze vele internationale partner universiteiten, een onderzoeksstage te volgen als onderdeel van je Master Thesis of deel te nemen aan ons Honours Programma.

Carrières na Media & Journalistiek

Bij mediaorganisaties zelf maar bij ook overheden, bedrijven en non-profit instellingen is steeds meer vraag naar academisch gevormde deskundigen die onderzoek verrichten naar,adviseren en voorlichting geven over het functioneren van media en journalistiek in onze samenleving. De kennis, onderzoeksvaardigheden, het analytisch vermogen en de journalistieke vaardigheden die je in deze master ontwikkelt, maken je flexibel en multi-inzetbaar. 

Na de master Media & Journalistiek ben je in staat om:

  • Actuele ontwikkelingen binnen het veld van media & journalistiek te analyseren; 
  • Wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op dit terrein; 
  • Theoretische concepten en perspectieven te vertalen naar de mediapraktijk;
  • Met een deskundig, kritisch -en analytisch perspectief deel te nemen aan het huidige debat over journalistiek en (nieuwe) media.

Dit maakt je geschikt voor functies (die direct dan wel zijdelings met media te maken hebben) in de sfeer van onderzoek, voorlichting, journalistiek, redactie, communicatie, advies en onderwijs. Lees meer over de loopbaanperspectieven na de master Media Studies.