Master Maatschappijgeschiedenis is de nummer één volgens Keuzegids Masters 2017

De Master Maatschappijgeschiedenis is als beste Geschiedenis Master uit de bus gekomen in de Keuzegids Master 2017. Keuzegids doet elk jaar een vergelijkend onderzoek naar masters per vakgebied, op basis van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en officiële accreditatierapporten. 

 

 

 

Studenten geven onder andere hun mening over zaken als het aantal contacturen, de inhoud van de studie, de docenten en de communicatie vanuit de universiteit. Met name over de docenten en de communicatie van de Master Maatschappijgeschiedenis zijn studenten erg te spreken, blijkt uit de resultaten. Ook over de onderdelen wetenschappelijke vorming en inhoud waren studenten tevreden.

Over de Keuzegids Masters

De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), biedt per vakgebied een overzicht van alle hbo- en wo-masteropleidingen, gegevens over de arbeidsmarkt, en gedetailleerde kwaliteitsoordelen per master. Deze oordelen zijn gebaseerd op zowel gegevens uit de Nationale Studentenenquête, als accreditatiebesluiten en rapporten van keuringsinstantie NVAO.


Publicatiedatum: 7 maart 2017