IBCoM alumna ontvangt Amsterdam Excellence Scholarship

Hayley Kelsall studeerde IBCoM van 2013 tot 2016, en diende een aanvraag voor de Amsterdam Excellence Scholarship in om een Research Master Communication Science te kunnen doen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De prestigieuze beurs omvat een bedrag van €25,000 dat zowel het collegegeld als woon- en leefkosten dekt gedurende een collegejaar. Hayley zal in september beginnen aan de UvA.

 

Over de beurs

De Amsterdam Excellence Scholarship (AES) wordt door de UvA beschikbaar gesteld voor studenten van buiten de Europese Unie die zich op het gebied van studieresultaten in de top 10% van hun jaarlaag bevonden op het moment van afstuderen. Het selecteren van studenten gebeurt op basis van academische uitmuntendheid, ambitie en de relevantie van de gekozen master voor de toekomstige carriere.


Publicatiedatum: 10 april 2017