Nationale Wetenschapsagenda financiert onderzoek Hester Dibbits naar emotienetwerken

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gaat ruim een ton bijdragen aan onderzoek naar emotienetwerken. Het idee van emotienetwerken - een nieuwe methode voor de omgang met erfgoed - is ontwikkeld door ESHCC bijzonder hoogleraar Hester Dibbits en Marlous Willemsen, de directeur van erfgoedinstelling Imagine IC. De financiering van het onderzoek is gedaan in het kader van de NWA-route 'Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen', met als doel om emotienetwerken uit te breiden voor gebruik in erfgoededucatie.

Hester Dibbits

Emotienetwerken slaan op de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben en die soms flink met elkaar kunnen botsen. Denk aan de Zwarte Piet-discussie in Nederland. Emotienetwerken zijn bedoeld om inzicht te verschaffen in de gevoelens van alle betrokken partijen die achter zo'n discussie schuil gaan. Dat zou voor wederzijds begrip moeten zorgen.

Het onderzoek naar dit onderwerp is onderdeel van de NWA die zich onder meer richt op de versterking van veerkracht van jongeren in de samenleving. De komende twee jaar onderzoekt Emotienetwerken rond Erfgoed in Educatieve setting (EmErEd) een nieuwe methode waarbij jongeren, leraren en erfgoedwerkers hun uiteenlopende gevoelens rond erfgoed-items inzichtelijk maken. Zo worden er educatieve werkweken op scholen gehouden en zullen er kennisseminars plaatsvinden met jongeren, waarbij de thema's religie en religieus erfgoed centraal zullen staan. De verwachting is dat dit tot 'erfgoedwijsheid' leidt. Dat houdt in dat deelnemers zien hoe erfgoed betekenis krijgt en welke invloed dit kan hebben op de relaties tussen mensen en dingen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit ESHCC en wordt gedaan door een consortium met de Reinwardt Academie, Imagine IC, Museum Gouda, Waag Society, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en Centrum Educatieve Dienstverlening. Het onderzoek maakt deel uit van het themaprogramma JOIN (Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving: naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie o.l.v. Prof. dr Bas van Bavel).


Publicatiedatum: 17 juli 2017