Media & Cultuur

Master Media Studies

Tv, muziek, sociale media, tijdschriften, blogs, films, boeken, games: talloze mediaproducten omringen ons voortdurend. Mediaproducten zijn niet alleen economisch significant, ze zijn ook steeds belangrijkere cultuurdragers geworden. De media-industrie, verantwoordelijk voor al deze producten, heeft de laatste jaren een ware gedaanteverandering ondergaan. In het masterprogramma Media & Cultuur bestudeer je organisatie, beleid en management van de verschillende mediasectoren, maar ook de culturele betekenis van media.

De mediasector staat voor grote uitdagingen en heeft steeds meer behoefte aan academisch gevormde professionals, die de veranderingsprocessen op het terrein van media en cultuur in perspectief kunnen plaatsen van actuele  ontwikkelingen in het medialandschap en daarin een sturende rol kunnen vervullen. Tijdens het masterjaar onderzoek je  deze 'transformatie' van de media-industrie en de culturele impact hiervan.

Digitalisering, internationalisering en schaalvergroting bieden nieuwe kansen, maar ook sociaal-culturele, politieke en economische ontwikkelingen zijn van belang. Hoe ziet de nieuwe strategische omgeving van mediabedrijven er uit? Welke veranderingen doen zich voor in het beleid op zowel nationaal als internationaal niveau? Welke gevolgen heeft dat voor de bedrijfsvoering, de productie, distributie en marketing van mediaorganisaties? Wat zijn de nieuwste trends in onze dagelijkse mediaconsumptie? In welke opzichten veranderen de producten die mediabedrijven op de markt brengen en wat zijn de bredere culturele effecten daarvan? Deze en andere vragen staan centraal in het masterprogramma Media & Cultuur.

Vanaf 2018-2019

Het programma Media & Cultuur gaat in 2018-2019 verder als een volledig Engelstalig, internationaal programma onder de titel Media & Creative Industries.