Onderzoek

Wetenschappers aan de Erasmus School of History, Culture and Communication verrichten onderzoek en geven onderwijs op het terrein van geschiedenis, kunst en cultuur, media en communicatie. Theorieën en methodologieën uit de historische-, sociologische-, culturele en economische wetenschappen vormen in hun onderzoek en onderwijs het uitgangspunt.

Interdisciplinair en internationaal

Het onderzoek van de ESHCC is georganiseerd in verschillende leerstoelgroepen en vindt plaats in interdisciplinaire onderzoekscentra. De onderzoekers werken over de grenzen van deze leerstoelgroepen en centra heen samen aan verschillende thema’s, zoals cultureel erfgoed, identiteit en representatie en de productie en receptie van media en cultuur

Omdat ons onderzoek een internationaal karakter heeft, kunt u meer informatie daarover vinden op de Engelstalige webpagina’s.