Wetenschappelijke integriteit en ethische commissie

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft sinds 2002 een integriteitscode.
>> Meer informatie

Ethische Commissie ESHCC

De Ethische Commissie buigt zich over ethische kwesties die samenhangen met de specifieke aard van het uit te voeren onderzoek. Binnen een hiervoor vastgestelde termijn beoordeelt de Ethische Commissie door ESHCC onderzoekers en onderzoeksmasterstudenten ingediende voorstellen binnen de domeinen Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen, waarin gevoelige kwesties een rol spelen of waarbij hierover twijfel bestaat.

Beoordeling

De Commissie voorziet de voorstellen van een oordeel (goedkeuring/geen goedkeuring) aan de hand van een vooraf samengesteld beoordelingsformulier. Goedkeuring houdt in dat de aansprakelijkheid van de individuele onderzoeker overgaat naar de faculteit.

Het beoordelingsformulier sluit aan op voor geestes- en sociale wetenschappen kenmerkende eigenschappen die mogelijk raken aan ethische kwesties (onderliggende ethische principes; methodologie; deelnemers; instemming van deelnemers; bescherming persoonlijke data en privacy). Verschillende fasen (van onderzoeksplan t/m verspreiding van resultaten) worden in acht genomen, evenals de manier waarop ethische principes omgezet zijn in procedures en instrumenten.

Wanneer de Ethische Commissie geen goedkeuring verleent, geeft zij aan welke aanpassingen noodzakelijk zijn om wel goedkeuring te verkrijgen.

Een checklist is opgesteld om onderzoekers te helpen een keuze te maken of het aan te bevelen is hun onderzoek voor te leggen aan de Ethische Commissie.

Leden

De volgende personen hebben zitting in deze commissie:

Vragen?

Heeft u nog vragen, of wilt u graag Nederlandstalige voorbeelden zien van de documenten op deze pagina?Of wilt u een aanvraag voor goedkeuring van de Ethische Commissie indienen? Neem dan contact op met Linda Jansen.