Data inschrijven voor vakken en tentamens

Cursussen

Je moet je inschrijven voor de cursussen via Osiris (beschikbaar via MyEur). Let op:

  • als bachelor- en (onderzoeks)masterstudent hoef je je niet in te schrijven voor de eerste vakken van het eerste studiejaar. Dit doet het Education Office voor je.
  • als premasterstudent hoef je je voor het hele jaar niet in te schrijven, het Education Office schrijft je in voor alle vakken.

Hieronder vind je de inschrijfperiodes voor het academische jaar 2016-2017.

Blok

Van

Tot en met

Blok 1 (1.1 en 1.2)

25 juli 2016

15 augustus 2016

Blok 2 (2.1 en 2.2)

26 september 2016

17 oktober 2016

Blok 3 (3.1 en 3.2)

12 december 2016

9 januari 2017

Blok 4 (4.1 en 4.2)

27 februari 2017

20 maart 2017

 

Tentamens

Bij inschrijving voor een vak in Osiris Student (via MyEUR, zie hier de handleiding) word je automatisch ingeschreven voor de toets(en) en/of het tentamen die bij die cursus horen. Ook word je tegelijkertijd vanzelf ingeschreven (‘enrolled’) in Blackboard.

Wanneer je vergeten bent je aan te melden voor de cursus, kan eventueel nog later worden aangemeld voor het schriftelijk tentamen. Dit kan in de periode van 35 tot 7 dagen voor het betreffende tentamen.

Indien je je niet tijdig hebt aangemeld, word je niet toegelaten tot het tentamen, tenzij je je alsnog inschrijft bij het Erasmus Studenten Service Centrum tegen betaling van € 13,50 per tentamen en voor zover er nog plaats is. Om tot de tentamens of examenonderdelen te kunnen worden toegelaten, moet je zijn ingeschreven voor het studiejaar waarin de examenonderdelen worden afgelegd. De data van de schriftelijke tentamens staan vermeld in het rooster van de vakken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.

Voor het eventuele hertentamen moet je altijd zelf inschrijven (in juni, via Osiris Student). Let op de sluitingsdata!

Bij het herkansen van een vak telt het hoogst behaalde eindresultaat mee voor de studievoortgang / het afstuderen. Dit is het beleid binnen het ESHCC.

OSIRIS zal automatisch het hoogste eindresultaat registreren als geldend resultaat voor het vak als je de cursus herkanst binnen een studiejaar.

Echter zodra je een vak herkanst in een nieuw academisch jaar en het nieuw behaalde cijfer is lager dan het resultaat behaald in het eerdere studiejaar, dan verdwijnt dit hogere eerdere behaalde resultaat uit Osiris. Dit is een technisch gevolg van Osiris instellingen.
 Je hoeft je geen zorgen te maken; alle resultaten worden in de backoffice gearchiveerd waardoor ze traceerbaar zijn voor ons.
Mocht je dus merken dat jouw hogere eerder behaalde resultaat niet meer in je studievoortgang staat terwijl dat wel zo zou moeten zijn, neem dan z.s.m. contact op met de onderwijscoördinator zodat we de noodzakelijke correctie kunnen aanbrengen.